Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

ALLTING HAR FÖRÄNDRAT SEJ (Everything Has Changed) (K.G. Lundkvist) Agnetha Fältskog (Sweden) Jag går min väg i ensamhet Och inte någon enda vet Att en gång har jag upplevt kärleken. För mej den var så underbar Och i mitt hjärta än finns kvar Den lycka som jag känt för länge sen. Nu allting har förändrat sej, Du finns ej längre här hos mej, Nej, allt som nu finns kvar är ensamhet. Men jag förlåter ändå dej, Att gråta nu, det hjälper ej Och det som var förblir min hemlighet. Ingen förstår hur svårt det var att plötsligt vara den Som står allena, ensam kvar, ensam med kärleken. Låt tiden läka alla sår Det blir en dag, jag vet jag står Beredd att börja om på nytt igen. Men än så länge finns hos mej, En allt-för-tydlig bild av dej Och lyckan som jag känt för länge sen. Ingen förstår hur svårt det var att plötsligt vara den Som står allena, ensam kvar, ensam med kärleken. Låt tiden läka alla sår Det blir en dag, jag vet jag står Beredd att börja om på nytt igen. Men än så länge finns hos mej, En allt-för-tydlig bild av dej Och lyckan som jag känt för länge sen.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy