Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

AN CAILIN GAELACH (An Irish Girl) Traditional B'aite liom féin a bheith 'r thaoibh mhalaidh shléibhe 'Gus cailín Gaelach a bheith 'mo chóir Bheinn dá bréagadh is a' teannadh léithe 'Gus dar liom féin 'riú gur dheas ar ndóigh 'G éirí domh féin ar maidin an lae ghil 'S mé ag gabháil fán choill chraobhaigh is mé ag seoladh bó Tharlaigh domh 'n spéirbhean 'na suí ar a' léana 'S a fallaing léithe is í lán de chnódhann' D'fhiafair mé daoithe go ciúin 's go céillí An nglacfaidh tú póg uaim, a stór mo chroí? D'fhoscail sí a béilín 'gus labhair sí Béarla Sé dúirt sí: Pray, sir, and let me be 'S maith an airí ar na buaibh s sanntú 'Gus bheinnse dá seoladh amuigh sa lá Im agus bainne ghil ar theacht an tsamhraidh 'S mar gheall ar bhólacht a phóstar mná (Contributed by Bette Carl - July 2004)

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy