Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

ANTWARPE Original : Si Tu T'Appelles Mlancolie - Joe Dassin De Strangers (Belgium) de lichtjes op de Schelde den beiaard van den tore mensen op 'n bank 'n ons Lievrouwke. . en de Vlaaikesgnk de straat waar 'k vreuger katteke spelde Antwrpe. . gij z ga veur mij toch de stad waar azzek zn gebore de Groenpleuts, de Meir. . de Keyserlei daar hemme kik m'n hart verlore Antwrpe. . waar da'k ik ook ben ik kan nievrans mijnen draai ni vinde 'k weet het 't is flaa. . mor ik beken bij aa zn 'ik thuis. . en onder vrinde 'n zeemanskroeg. . de dokken de Vogelemart op Zondagmorge 't tjing-tjangsplein en brabo zie van ze fontein ne joenge fluite nor e mokke Antwrpe. . gij z ga veur mij toch de stad waar azzek zn gebore de Groenpleuts, de Meir. . de Keyserlei daar hemme kik m'n hart verlore Antwrpe. . waar da'k ik ook ben ik kan nievrans mijnen draai ni vinde 'k weet het 't is flaa. . mor ik beken bij aa zn 'k thuis. . en onder vrinde Antwrpe. . gij z ga veur mij toch de stad waar azzek zn gebore de Groenpleuts, de Meir. . de Keyserlei daar hemme kik m'n hart verlore ....

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy