Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

DE ROOS Boudewijn De Groot (The Netherlands) Ik heb een lange reis gemaakt En nu ik halverwege ben Moet ik de weg zijn kwijtgeraakt In 't donker woud dat ik niet ken Daar voor me steken op een muur Gebroken scherven glas omhoog Van flessen, ooit gevuld met wijn 't Is wel een bitter lot zo droog En zo vijandig scherp te zijn Er is een deur die openstaat Ik ga er in een droom doorheen Een pad door groene tuinen gaat Als in een doolhof nergens heen Bij vijvers stil en bodemloos In het midden van een scherpe ring Van doorns onmeedogenloos Bloeit in de groene schemering De roos, de rode roos Nooit was een geur zo zoet En nooit een huid zo zacht En nooit zo rood, de druppels bloed In het groene gras die nacht

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy