Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

DET ÄR VÅR (Bobbie Ericson / Eric Sandström) Alice Babs - 1966 Det är vår Varje år blir det vår Och en värmande sol väcker upp allt som somnat en gång i fjol Det är vår i luften i dag Det är vår, så är naturens lag Och västanvinden som kysser kinden viskar det är vår Det är vår i sinnet i dag Det är vår, det är av välbehag Som himlen gråter och solen åter säger det är vår Ur den svartaste mull smyger våren på tå för små gullvivors skull och för blåsippor små Det är vår i hjärtat i dag Det är vår, o ljuva obehag Som blodet bränner var gång vi känner känner det är vår Ur den svartaste mull smyger våren på tå För små gullvivors skull och för blåsippor små Det är vår i hjärtat i dag Det är vår, o ljuva obehag Som blodet bränner var gång vi känner känner det är vår

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy