Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |

Search for more songs on ILP!

DE UMULIGE (Sigvart Dagsland / Gunnar Roalkvam) Sigvart Dagsland (Norway) Der e nok av de som seie om igjen men alt for få som seie: Kom igjen! Der e nok av de som veie for og mod heilt te de drukne i sitt eget rod Men her komme me de umulige hånd i hånd med de utrolige Me skal få te det umuliga og me må gjørr det utroliga Der e nok av de som ikkje forstår som snakke seg ihel mens tidå går Der e nok av de som ikkje tror før de ser som ikkje reagere før taget ramle ner Men her komme me de umulige hånd i hånd med de utrolige Me skal få te det umuliga og me må gjørr det utroliga Der e nok av de som telle på tal som får sannhed ud som sum med desimal Der e nok av de som ikkje syns det e lett som bare riste på håve når de ikkje vett Men her komme me de umulige hånd i hånd med de utrolige Me skal få te det umuliga og me må gjørr det utroliga Ikkje sei ka me må ikkje sei ka me ska For her komme me... (Contributed by Shay Griffiths - August 2005)

          Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy