Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

DE WERELD STOND STIL Liliane Saint-Pierre (Belgium) Een straat in de stad Vol vreemde gezichten Gehaast en gejaagd Door schreeuwende lichten De mensen, ze lopen Geen tijd om te dromen Maar wij hadden tijd En jij keek me aan Ik werd naar je toe Door de massa gedreven Zo kwamen wij plots Met elkaar heel alleen, oog in oog te staan En de wereld stond stil De wereld stond stil Was het n ogenblik En minuut, een seconde De wereld stond stil Voor jou en voor mij En een droom was het niet Het was meer dan een wonder En de wereld stond stil, ja de wereld Stond stil Ik zag in een flits De ziel van je ogen M'n toekomst precies Zoals ik die droomde Ik hoorde ook niets meer Geen woord, ik ging zweven Het volk om ons heen Werd een levende stroom Ze stuurden voorbij Rakelings, niet te stuiten Maar wij als een rots, hielden stand hand in hand Ons drijft niets uit elkaar En de wereld stond stil Ja, de wereld stond stil Was het n ogenblik En minuut, een seconde De wereld stond stil Voor jou en voor mij En een droom was het niet Het was meer dan een wonder En de wereld stond stil, ja de wereld Stond stil

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy