Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks

Search for more songs on ILP!

EEN WOORD VAN LIEFDE (Mores / Riema / Rotte) Ann Christy (Belgium) Toen de toekomt duister was En de zon geen licht en geen warmte gaf Leek de wereld koud en leeg Vermoeid en zonder leven Maar dan kwam zacht en onverwacht Het geluk voorbij en het werd mei Zonder aarzelen ging ik mee Zoals een stroom zijn weg baant naar zee Een woord van liefde Een woord van tederheid Brengt mensen bij elkaar En maakt hun dromen waar Komend uit een donkeren nacht Sprak m'n hart het woord dat bevrijding bracht Zo vind ieder vroeg of laat Een mens die al z'n zorgen verstaat Een woord van liefde Een woord van tederheid Brengt mensen bij elkaar En maakt hun dromen waar Wat ons naar elkander drijft Is dezelfde wet die eeuwig geldig blijft Zij maakt alle mensen één Een woord van liefde brengt hen bijeen, bijeen

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy