Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

FALSK MATEMATIK (Written by Peps Persson) Peps Persson (Sweden) Ett o ett e två två o två e fyra, lönerna dom e låga men varorna e dyra. Ska de' va så svårt att fatta att det e falsk matematik, som gör den fattige så fattig o den rike så förbannat rik. Två o två är fyra fyra o fyre e åtta En del har femton badrum o jag har en sprucken potta. Ska de' va... Tre o tre e sex sex o sex e tolv Fru Wallenberg putsar naglarna o fru Svensson skurar golv. Ska de' va... Noll o noll e noll o noll-noll noll-noll-noll var du än släpper slantarna så rullar dom åt samma håll. Ska de' va... (Contributed by Sören Sjögren - January 2003)

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy