Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

FÖLJ MED MIG (Come With Me) Agnetha Fältskog (Sweden) Ni som tror på att lyckan sig vänder Följ med mig, följ med mig, Vi skall fara till främmande länder Följ med mig, följ med mig. Vill du lyckan och kärleken fånga Följ med mig, följ med mig, När vi hör signalerna många Följ med mig, följ med mig. Där skall vi i palmens skugga Få höra på musik, Och se Söderhavet som glimmar i sol Jag minns den från i fjol. Alla spargrisar skall nu bli tömda Följ med mig, följ med mig, Alla sorger skall där bliva glömda Följ med mig, följ med mig. Följ med mig, följ med mig, Följ med mig, följ med mig. Där skall vi i palmens skugga Få höra på musik, Och se Söderhavet som glimmar i sol Jag minns den från i fjol. Alla spargrisar skall nu bli tömda Följ med mig, följ med mig, Alla sorger skall där bliva glömda Följ med mig, följ med mig. Om ni tycker att det låter roligt Följ med mig, följ med mig, Till ett land som är varmt, skönt och soligt Följ med mig, följ med mig.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy