Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

GULDET BLEV TILL SAND Benny Andersson (Sweden) Är det Arvids klocka? Han kom med mig när jag drog bort den våren som en hund följde han mig tätt i spåren jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land, men Kristina, guldet blev till sand Vi slet ont ja, allt gott fick vi försaka Ofta grät han och bad, ta mig tillbaka Men jag vägrade alltid, fast jag tvekade ibland Ååå Kristina, Guldet blev till sand Han som var min kamrat han trodde mitt ord fast jag redan då såg att längst denna väg fanns knappast det jag ville nå över prärien kom vi till en öken vi gick vilse och började se spöken man hör vatten som pålar när ens huvud står i brand Ååå Kristina, Guldet blev till sand Jag som var hans kamrat jag tog honom över land och hav öken vinden har höjt ett täcke över hans tysta grav Ur en stinkande källa drack han vatten, han blev sjuk och gick bort från mig den natten när hans blick hade slocknat då blev klockan ur hans hand Ååå Kristina, Guldet blev till sand Ååå Kristina, Guldet blev till sand

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy