Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

HAN LÄMNAR MIG FÖR ATT KOMMA TILL DIG (He Leaves Me To Come To You) (Agnetha Fältskog / Björn Ulvaeus) Agnetha Fältskog (Sweden) Jag har sett det i hans ögon När han tittar efter dig Han vill dölja sina känslor För att inte såra mig Jag har anat det rätt länge Att det skulle bli så här. Han lämnar mig för att komma till dig Du, som är min bästa vän, Det känns väl alltid svårt när lyckan vänder Ingen ska klandra dig för att det händer, Han lämnar mig för att komma till dig Vi ska va' vänner, trots allt Jag önskar er all lycka, för du är ju ändå Den bästa han nånsin kan få. Du ska inte vara ledsen För att jag blir ensam här, Kanske möter jag nån annan Kanske blir jag åter kär, Lyckan är så svår att fånga Svårare att hålla kvar. Han lämnar mig för att komma till dig Du, som är min bästa vän, Det känns väl alltid svårt när lyckan vänder Ingen ska klandra dig för att det händer, Han lämnar mig för att komma till dig Vi ska va' vänner, trots allt Jag önskar er all lycka, för du är ju ändå Den bästa han nånsin kan få.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy