Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

HILVERSUM III Herman van Veen (The Netherlands) Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat, had de slagersjongen nog een opera paraat, de metselaar kon zingend op de steiger staan, de melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum III bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied van Paljas of Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aria's: voor sprot en haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken kwam van overal toch weer een liedje door de grote hal. Hilversum III bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied van Paljas of Jeruzalem. Tussen het geratel van machines door klonk in de confectie een mooi meisjeskoor, dromend van de prins van... weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilversum III bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied van Paljas of Jeruzalem.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy