Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

HJÄRTATS KRONPRINS (Prince Of The Heart) (H. Meyer / F. Weyrich / Stig Anderson) Agnetha Fältskog (Sweden) Refräng: Hjärtats kronprins, jag har sökt dig Jag har sökt på alla sätt, Vill du föra mig i dansen I en livslång menuett? Du var blott en skuggestalt Som jag sökte överallt Och jag trodde knappast att du verklig var, När du nu framför mig står Efter alla dessa år Ja då hoppas jag att du kan ge mig svar. Refräng Jag har dansat mången dans Och har undrat var du fanns Du som också ger och inte bara tar, Sådan man ska få min tro För jag söker hjärtats ro Det är skönt att komma hem för den som far. Refräng x 2

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy