Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks

Search for more songs on ILP!

IK HOU VAN HOLLAND Joseph Schmit (The Netherlands) - 1910/1920 Holland met je koetjes en je weiden, Ik mag je zoo gaarne lijden, Met je molens aan de vliet, En waar die bollen bloeien In hun schoonste pracht, Ik hou van Holland, Met je bosschen en je hei, Jouw blonde duinen in bonte rij, Op heel deez’ groote aard, Al ben ’k van huis en haard, Is ’t kleine Holland mij het meeste waard. Holland, wat een schoonheid jij kan schenken. Is geen plekje te bedenken Waar ’k het ooit zoo heerlijk vond. Denk ik aan je mooie zee en stranden, Blijf ik jou mijn hart verpanden, Al ga ik de wereld rond. Holland al trek ik naar vreemde stranden, En doorkruis ik alle landen, Jou vergeten doe ik niet. Refrein voor beide Coupletten. Ik hou van Holland ’t Landje aan de Zuiderzee, Een stukje Holland Draag ik in mijn hart steeds mee, Daar waar die molens draaien In hun forsche kracht.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy