Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

I NATT JAG DRÖMDE Cornelis Vreeswijk I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred p† jord och alla krig var slut Jag drömde om en jättesal där statsmän satt i rad. Så skrev dom på ett konvolut och reste sig och sa: Det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, och ingen känner längre till det ordet militär. På gatorna drog folk omkring, och drog från krog till krog, och alla drack varandra till och dansade och log. I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy