Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

JAG VAR SA KÄR Agnetha Fältskog (Sweden) Säg, kan du förlåta Mina hårda ord när jag gick? Det jag sa kunde låta Som om du aldrig tillbaka mig fick. Jag trodde jag var kär I den vännen som jag svek dig för. Men nu först förstår jag Att det var ett misstag av mig, För det är du, bara du, Som framför mig står Vartän jag går. En gång, för länge sedan, Var jag din och allt var så bra. En gång, var jag lycklig, Det var då jag tillhörde dig. Men nu så går jag ensam På de platser, de där vi var, vi två. Och nu först förstår jag Att det var ett misstag av mig, För det är du, bara du, Som framför mig står Vartän jag går. Ja, nu först förstår jag Att det var ett misstag av mig, För det är du, bara du, Som framför mig står Vartän jag går. Vartän jag går.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy