Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

LUCIFER Liliane Saint-Pierre (Belgium) Weg Lucifer Lucifer, verlaat de aarde Neem al het kwade Weer met je mee 't Is donker op de aarde Je schaduw waart rond Met wel duizend zwaarden En geen mens zegt stop De onschuld gaat tenonder En gaat haar martelgang We wachten op een wonder We wachten al zo lang Het onrecht tiert welig Een witte mars trekt op Het recht is overspelig En hinkelt achterop De liefde lijkt verloren Nog voordat ze begon Ze was als dood geboren En satan overwon Weg Lucifer Lucifer, verlaat de aarde Neem al het kwade Weer met je mee Weg Lucifer Lucifer, verdwijn in het donker Diep in spelonken Of vlammenzee En miljoenen jaren Glijden door je hand Die hele mensenschare Wacht op het beloofde land 't Vertrouwen is geschonden We leven zo alleen We kunnen enkel bidden Heer, help ons hier doorheen Heer, help ons hier doorheen Heer, help ons hier doorheen Weg Lucifer Lucifer, verlaat de aarde Neem al het kwade Weer met je mee Weg Lucifer Lucifer, verdwijn in het donker Diep in spelonken Of vlammenzee We kunnen enkel bidden Heer, help ons hier doorheen Weg Lucifer Lucifer, verlaat de aarde Neem al het kwade Weer met je mee Weg Lucifer Lucifer, verdwijn in het donker Diep in spelonken Of vlammenzee Weg Lucifer Lucifer, verlaat de aarde Neem al het kwade Weer met je mee Weg Lucifer Lucifer, verdwijn in het donker Diep in spelonken Of vlammenzee

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy