Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

MINA ÖGON (Written by Agnetha Fältskog / Björn Ulvaeus / Bosse Carlgren) Agnetha Fältskog (Sweden) - 1974 Mina ögon, blå i glädje Som fick se dig le av lycka, min vän, Mina ögon, grå i vrede Som du kysste blå och mjuka igen, Får inte längre liv av elden inom mig Som brann när jag var nära dig. Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar. Minns du mina ögon där du såg hur stark du var Och hur jag brann, hur elden brann? Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar. Mina ögon, som jag frågar När jag undrar om jag drömt att du fanns, Mina ögon, som jag plågar Varje gång jag ser din bild någonstans, Får inte längre kraft av elden inom mig Som brann när du var här hos mig. Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar. Minns du mina ögon där du såg hur stark du var Och hur jag brann, hur elden brann? Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar, Mina ögon fylls av frusen eld som liknar tårar.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy