Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

M'N DORP IN DE KEMPEN Louis Neefs (Belgium) Naar Canada ben ik gevaren Ik vond er een nieuwe tehuis Ik lig hier voldaan en tevreden En toch denk ik vaak nog aan huis Is 's avonds de stilte gekomen Dan gaan m'n gedachten en dromen Naar het dorpje in de Kempen Tussen dennen, bos en hei Met z'n stille, goede mensen En z'n bloemen in de wei Met z'n oude kerketoren En z'n sprookjes rond de haard Gij, m'n dorpje in de Kempen Hebt m'n liefde goed bewaard Wanneer ik vertel aan m'n kinderen Van 't dorpje in 't Kempense land Dan voel ik m'n stem wel eens beven En valt er een traan op m'n hand Dan groeit in ons allen begeren Om samen eens weder te keren Naar het dorpje in de Kempen Tussen dennen, bos en hei Met z'n stille, goede mensen En z'n bloemen in de wei Met z'n oude kerketoren En z'n sprookjes rond de haard Gij, m'n dorpje in de Kempen Hebt m'n liefde goed bewaard Gij, m'n dorpje in de Kempen Hebt m'n liefde goed bewaard

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy