Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |

Search for more songs on ILP!

NAAR OOSTLAND Traditioneel Oud-Brabants Volkslied (Belgium) 1. Naar Oostland willen wij rijden, Naar Oostland willen wij mee, Al over die groene heiden Fris over die heiden Daar is er een betere stee. 2. Als wij binnen Oostland komen, Al onder dat hoge huis fijn, Daar worden wij binnen gelaten Fris over die heiden, Zij heten ons willekom zijn. 3. Ja, willekom moeten wij wezen, Zeer willekom moeten wij zijn, Daar zullen wij avond en morgen Fris over die heiden, Nog drinken de koele wijn. 4. Wij drinken de wijn er uit schalen, En 't bier ook zo veel ons belieft, Daar is het zo vrolijk te leven, Fris over die heiden, Daar woont er mijn zoete lief.

          Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy