Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

NÄR MIN VÄN (Eurosong contest 1961) (Written by Owe Törnqvist) Monica Zetterlund (Sweden) När min vän sökte min kärlek en morgon slöjad i grönt När min vän sökte min kärlek då doftade blommorna skönt När min vän vandrade från mig i solens flämtande glöd När min vän vandrade från mig var himlen så flammande röd I nattens dimmor och lysande träd tystnade fåglarnas sång Månen förkunnade: "Tiden är slut!" och slog sin silver-gonggong När min vän vände tillbaka en morgon slöjad i dis När min vän vände tillbaka var blommorna frusna till is blommorna frusna till is var blommorna frusna till is (Contributed by Sören Sjogren - September 2003)

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy