Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks

Search for more songs on ILP!

NESTE SOMMER (Next summer) De Lillos (Norway) Det var en gang en sommer i nittenhundre og nittitre Hvor alt var så behagelig og verden var diskret Om dagen kunne man lese langsomt i en bok Om kvelden satt vi rundt et bord Ref: Når du en gang kommer neste sommer Skal jeg atter være her Og vi skal synge gamle sanger om igjen Når du en gang kommer neste sommer Skal vi atter drikke vin Og vi skal snakke sammen om de samme gamle ting Det var en gang en sommer I nittenhundre og nittitre Hvor verden lå ufarlig Langs Norges kyst et sted På radioen var det et program Om sommermat Vi ruslet ned og tok et bad

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy