Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |

Search for more songs on ILP!

OICHE CHIUIN Enya Oíche chiúin, oíche Mhic Dé, Cách 'na suan dís araon. Dís is dílse 'faire le spéis Naíon beag, leanbh ceansa 'gus caomh. Críost, 'na chodladh go sámh. Críost, 'na chodladh go sámh. Oíche chiúin, oíche Mhic Dé, Aoirí ar dtús chuala 'n scéal. Allelúia aingeal ag glaoch. Cantain suairc i ngar is i gcéin. Críost an Slánaitheoir Féin. Críost an Slánaitheoir Féin. (Contributed by =Ae= - November 2013)

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy