PEARLY SHELLS (Webley Edwards / Leon Pober) Billy Vaughn Burl Ives Pearly shells from the ocean Shining in the sun Covering the shore When I see them My heart tells me that I love you More than all the little pearly shells For ev'ry grain of sand upon the beach I've got a kiss for you And I've got more left over For each star that twinkles in the blue Pearly shells Shining in the sun Covering the shore When I see them My heart tells me that I love you More than all the little pearly shells Pupu a o Ewa I ka nuku E lawe mai Ahe aina Mai no Ala hula puuloa he ala hele no kaahupahau I apau huna one i ka kahakai Ua honi nau Ho'i koe lawa na Pakahi hoku 'i ka lani Puhau Ala hula puuloahe ala hele no kaahupahau