Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

RONDEEL Boudewijn De Groot (The Netherlands) En, hoerenloper die ik ben Ik heb er zoveel liefgehad Florence en Brugge, Londen dat Ik even goed als Rome ken Omdat ik zo snel aan ze wen Wordt zelfs de mooiste snel een gat En, hoerenloper die ik ben Ik heb er zoveel liefgehad Toch is die ik het minste ken Mijn woonplaats en geboortestad Daar werd ik en niet meer dan dat De zanger met papier en pen En hoerenloper die ik ben

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy