Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

SOLSKEN VAR TIMMA PÅ DYGNET (Peter de Rose / Salix) Thory Bernhards - 1950 Det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Det är solsken var timma på dygnet och livet i rosenrött sig klär Går än solen bak molnen, är himmelen än grå må du minnas vad kärleken lär det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Alla dar jag hör denna solskenssång av tjusning, berusning betagen ty jag själv är kär för den första gång och sjunger i dur hela dagen Det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Det är solsken var timma på dygnet och livet i rosenrött sig klär Går än solen bak molnen, är himmelen än grå må du minnas vad kärleken lär det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Det är solsken var timma på dygnet och livet i rosenrött sig klär Går än solen bak molnen, är himmelen än grå må du minnas vad kärleken lär det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär Går än solen bak molnen, är himmelen än grå må du minnas vad kärleken lär det är solsken var timma på dygnet varje dag som du är kär varje dag som du är kär

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy