Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

TJO, VA'DE'VA'LIVAT I HOLKEN Povel Ramel (Sweden) Goderafton: får jag lov att presentera mej jag är fågel och jag heter "Flax". Är ni orrenitolog och vill studera mej så passa på för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder, som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börja häromkvällen i ett träd breve´, där min farsa gav middag med dans: Ja, tjo va´de´va´livat i holken i lördags! Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjo va´de´va´livat i holken i lördags ! Uti de tokiga stararnas hem. Tjo va´de´va´livat i holken i lördags ! Alla for runt i en flygande dans. Tjo, va´de´va´livat i holken i lördags ! Fyllkajor är vi ju lite till mans. Kvitt kviddelikvitt, ropa farfar förskräckt, farfar förskräckt ja just farfar förskräckt Kom alla mesar, för nu är det kläckt ! Nu är det pippi direkt. (Ha, ha, ha.) Ja, tjo va´de´va´livat i holken i lördags! Hålet var täppt redan kvart över fem! Tjo, va´de´va´livat i holken i lördags ! Uti det tokiga stararnas hem. Ja tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga zwyck. Och till dom som var för stora att få rum nå´nstans bar vi ut både föda och dryck Hela natten håll vi på med både stoj och glam, stick i stäv mot vår sångarprincip, så när solen sen på söndagsmorron titta fram då var det lögn att fö höra ett pip; Men, tjo va´de´va´livat i holken i lördags ! Aldrig man skådat en muntrare gask ! Tjo va´de´va´livat i holken i lördags ! Borta hörn var det dragkamp på mask. Tjo va´de´va´livat i holken i lördags ! Näbbar och klor över flaskor och fat. Tjo va´de´va´livat i holken i lördags ! Storken var där, fastän mera privat. Kvitt kviddelikvitt, alla fjädrarna rök ! Fjädrarna rök ! Fjädrarna rök ! Kring tolvsnåret lekte vi duva och hök. Och sen blev det kaffe med gök ! Ja, tjo va´de´va´livat i holken i lördags ! Flygande byling kom dit i patrull Tjo va´de´va´livat i holken i lördags ! Av fulla små finkar blev finkan så full. Kvitt kviddelikvitt, det var långt ifrån torrt långt ifrån torrt, långt ifrån torrt. Sura i krävan vi flaxade bort, men kommo tillbaks inom kort! För tjo va´de´va´livat i holken i lördags ! Moster hon fastna med näbben i kläm! Tjo va de va livat i holken i lördags! Uti de tokiga stararnas hem.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy