Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

TWEE RODE ROZEN Tina Rosita (Belgium) (refrein) TWEE RODE ROZEN EN TWEE GEBROKEN HARTEN JA DAT IS ALLES WAT BLEEF VAN JOU EN MIJ TWEE RODE ROZEN EN TWEE GEBROKEN HARTEN WANT ONZE LIEFDE WAS VEEL TE SNEL VOORBIJ TWEE MOOIE JAREN DAT WIJ GELUKKIG WAREN JIJ GAF ME AL JOUW LIEFDE JIJ GAF ME AL JE TROUW TOEN MOEST JE STRIJDEN EEN VER VREEMD LAND BEVRIJDEN JE BENT NIET TERUG GEKOMEN SLECHTS EEN BRIEF GEHULD IN 'T ZWART TWEE RODE ROZEN EN TWEE GEBROKEN HARTEN JA ONZE LIEFDE WAS VEEL TE SNEL VOORBIJ (muziek) (refrein)

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy