Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

UNGKARLSVISAN (Words and music : Ruben Nilsson) (Sweden) Ja en ungkarl ä lycklig å fri! Ingen människa lägger sej i om han går på visiter å andra inviter. Han köper sin liter å ger blanka fasen i allt hyckleri. Ja en ungkarl ä lycklig å fri! De ä fridfullt å lugnt ve hans bord. Aldrig hör han ett ovänligt ord. Ingen fruga som pratar å grälar å gnatar å tjatar å tjatar om mat å om pengar å himmel å jord! Nej, en ungkarl har lugnt ve sitt bord. Han kan ta sej en tår om han vill. Ja, han kommer å går som han vill. Å i flickornas skara där blinkar han bara till Lisa å Klara å allt va dom heter så hajar dom till! Ja, en ungkarl han får som han vill! Tänk så lugnt han ska ha kring sin säng när han gnolar sin sista refräng. Inga tårar ska fällas å droppas å drällas. De ska bara kvällas. Så tyst som när frosten tar blomman på äng ska han somna så lugnt i sin säng. Kanske far han till himlen! Jaha! För där ska dom ju ha det så bra! Men när portvakten ser´en så motar han ner´en från trappan å ber´en att dra rakt åt fanders, för de ska han ha bara för att han haft´et så bra.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy