Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |

Search for more songs on ILP!

UTAN DEJ, MITT LIV GAR VIDARE (Without You, My Life Goes On) Agnetha Fältskog (Sweden) Utan dej, mitt liv går vidare, Utan dej, jag kan ej fatta än Att jag måste ensam gå, Utan dej, utan dej. Allt vad vi sagt, Allt vad vi gjort är en saga idag, En saga som blev sanning en gång. Jag var så kär och ännu är, Men vad hjälper det nu När du har lämnat mej här? Utan dej, mitt liv går vidare, Utan dej, jag kan ej fatta än Att jag måste ensam gå, Utan dej, utan dej. Himlen är grå När jag nu står och ser upp mot den sky Som fylldes utav stjärnor en kväll Brevet du skrev har jag nu slängt, Ty det gjorde så ont Att läsa att allt var slut. Utan dej, mitt liv går vidare, Utan dej, jag kan ej fatta än Att jag måste ensam gå, Utan dej, utan dej.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy