Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |

Search for more songs on ILP!

VAD MAN VISKAR TILL SITT SVÄRMERI (Sven Goon) Ulla Billquist Jag har alltid trott på vackra drömmar Aldrig har jag mistat helt den tron Fast jag vet att drömmar går som strömmar har jag ännu kvar en illusion Får jag viska just till dig de orden som man viskar till sitt svärmeri Skulle jag väl våga att ge dig en fråga Känner du för mig en liten smula sympati Du för mig är vackrast här på jorden när du ler med dina ögon blå Till en sjunde himmel ifrån världens vimmel ska vi två tillsammans gå Du för mig är vackrast här på jorden när du ler med dina ögon blå Till en sjunde himmel ifrån världens vimmel ska vi två tillsammans gå

          Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy