Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

HAMBURGER CONCERTO (WELL DONE) Focus (The Netherlands) O kerstnacht, schoner dan de dagen Hoe kan Herodes het licht verdragen Dat in uw duisternisse blinkt En wordt gevierd en aangebeden Zijn hoogmoed luistert naar geen reden Hoe schel die in zijn oren klinkt Hij tracht d'onozelen te vernielen Door 't doden van onnozele zielen En wekt een stad en landgeschrei In Bethlehem en op de akker En maakt de geest van Rachel wakker Die waren gaat door beemd en hei

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy