Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

KERSTLIEKE (Original Tune : Marie / Randy Newman) De Strangers (Belgium) Kerstmis in Antwârpe... 's avonds laat overal lichtjes. . ne kerststal. . allemaal mense op straat ik zien hoe da d'iedereen mč z'n cadeaukes loopt en e vrouwke da mč de gauwte nog ne kerstboom koopt mor van al wa'k hier uit ston te legge is het schoonste veur mij, echtig waar a g'in 't Antwârps iemand hoort zegge: «e zalig kerstfeest en e gelukkig niefjaar ! !» Kerstmis in Antwârpe.. 'n ballonneke.. ne piek 'n versierde vitrin'.. en wa stemmingsmuziek want ik hoor hoe op den tore den beiaard spelt d'r vliegt 'n meeuw over 't water, d'r fluit nen boot op 't scheld' en terwijl kindere zinge van«stille nacht» zoekt ne zeeman ze plezier op de burchtgracht mor van al, van al wa'k hier uit ston te legge is het schoonste veur mij, echtig waar a g'in 't Antwârps iemand hoort zegge: «e zalig kerstfeest en e gelukkig niefjaar»

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy