Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS (A Thousand Candles Are Being Lit) (L.O. Carlsson / E. Kohler) Agnetha Fältskog (Sweden) Nu tändas tusen juleljus På Jordens mörka rund Och tusen, tusen stråla ok På himlens djupblå grund Och över stad och land ikväll Går julens glada bud Att född är Herren Jesus Krist Vår Frälsare och Gud Du, stjärna över Betlehem Åh, låt Ditt milda ljus Få lysa in med hopp och frid I varje hem och hus I varje hjärta, armt och mörkt Sänd Du en stråle blid En stråle av Guds kärleksljus I signad juletid

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy