Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

ZOLANG IK NIET BEWEEG Boudewijn De Groot (The Netherlands) De dag verglijdt naar schemerlicht De lucht is zacht en leeg De wereld is in evenwicht Zolang ik niet beweeg Zolang ik met een stil gezicht M'n roerloosheid bewaar Zolang ik zwijg en niets verricht Bezweer ik elk gevaar Ik voel me vreemd maar aangenaam Heel vrij maar ook heel vroom En alles wordt gewoon Terwijl ik naar oneindig kijk Verandert elk gevoel Geluiden klinken heel nabij Maar blijven zonder doel Ik voel me vreemd maar aangenaam Heel vrij maar ook heel vroom En alles wordt gewoon Ik weet niet of ik wakker bleef Of wanneer ik deze woorden schreef Ik weet alleen maar dat ik leef Dat lijkt me wel genoeg

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy