Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

ZOMERSPROETJES Rocco Granata (Belgium) Jajaja Parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon Betekenen gewoon, voor jou een gouden troon Jajaja Parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon Betekenen voor jou een gouden troon Zomersproetjes Door de zomerzon bijeen gespaard Zomersproetjes Ieder sproetje is een kusje waard Zomersproetjes Duizend sterren in een zomernacht Zomersproetjes Op twee wangen als fluweel zo zacht Voor mijn prinsesje klein, wil ik een hofnar zijn Ook wel een prins als zij het wil, 't is op mijn jachtterrein Want een mooi droomkasteel, met bloemen en prieel Zo'n pronkjuweel is origineel en heus, het kost niet veel Dan is de prins gelijk, die duizend sproetjes rijk Waar ik nu dag en nacht naar kijk Jajaja Parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon Betekenen gewoon, voor jou een gouden troon Jajaja Parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon Betekenen voor jou een gouden troon Zomersproetjes Door de zomerzon bijeen gespaard Zomersproetjes Ieder sproetje is een kusje waard Zomersproetjes Duizend sterren in een zomernacht Zomersproetjes Op twee wangen als fluweel zo zacht Als je die sproetjes ziet hoor je een wiegelied Maar kleine prinsjes en prinsesjes zijn er nu nog niet Die komen later wel als ik een wieg bestel Dan is het leven voor ons samen verder kinderspel Die bloempjes in de knop, hebben een mooie pop En let maar op, een sproetenkop Jajaja Parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon Betekenen gewoon voor jou een gouden troon Jajaja Parels voor prinsesjes, diamanten voor een kroon Betekenen voor jou een gouden troon Zomersproetjes Door de zomerzon bijeen gespaard Zomersproetjes Ieder sproetje is een kusje waard Zomersproetjes

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy