Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks

Search for more songs on ILP!

ACH, PROFESSOR HIGGINS Uit : My Fair Lady Bedienden : Ach, professor Higgins ! Ach, professor Higgins ! Wat een man ! Wij sidd'ren van ontzag professor Higgins ! Dag en nacht in de weer. Kan van moeheid niet meer staan, slaapt niet meer; eet niet meer; raakt geen kruimel aan ! Ach, professor Higgins ! Ach, professor Higgins doet te veel, hij werkt de hele dag, professor Higgins ! Tien uur al, elf uur al, Altijd wordt het middernacht. Een uur al, twee uur al, drie ... Stop, professor Higgins ! Stop, professor Higgins ! Luister nu ! Wij smeken u : hou op, professor Higgins ! E, niet Ei O, niet Au Moet dat zo nog langer gaan ? E, niet Ei O, niet Au ... Zeg niet "groan", maar "graan" ! (Contributed by Leonie van den Heuvel - September 2002)

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy