Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

ALS DE DAG VAN TOEN Reinhard Mey (Germany) Refrein: Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien op rechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar, Een verloren dag, met stil verlangen naar Weer een dag als toen, waarop ze zei: "Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij." En wat, wat er ook gebeuren mag. Ik hou nog meer van jou, als toen die dag. Verse 1: Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken, Al lang niet meer op de vingers van een hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken, Al is de weg nog zo lang naar ons land. Refrein: Verse 2: Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor En zag na al die lessen toch het doel versomberen, Want vandaag weet ik nog minder dan ooit te voor. Ik heb honderdmaal gezien zonder te begrijpen, Wat jij nu werkelijk wilde, en ook elke keer Als ik verwachtte alles met je te bereiken Kwam weer de wind en blies me weg als een veer. Refrein: Verse 3: Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden Die in sneltrein vaart en nog sneller lang ons suist. Nog steeds helen de tijden alle wonden Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou, Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Refrein:

    

      Privacy Policy