Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

ANTWARPE ... IK VIND OE PRACHTIG ... Original : Ça Va Pas Changer Le Monde - Joe Dassin De Strangers (Belgium) ’t is waar… da weet ik best mor gin stad … waar da ‘k zèn gewest hee mà nooit, wa da ‘k ‘r ook dee hoe schoon da z’ ook was, hetzelfde gezee ‘k zèn gerust en da weetekik na d’r is mor een stad… waar azzek van haa… Antwârpen ik vind oe prachtig Antwârpen ik vind oe schoon ’t klinkt misschien wa kinderachtig mor ‘k zèn blij da kik hier woon zienek ons lievrouwentore wete’k wa da ‘k op ’n ander mis ik blijf erbij… gij zè veur mij het schoonste datter is Antwârpen ik zien oe gère ieder straatje, ieder plein ik zou wa z’ ook van aa bewere niev’rans anders wille zijn hoore kik den beiaard spele of zienek Brabo op de Grote Mart gelooft me vrij… dan zedde gij e stukske van m’n hart Antwârpen waar ‘k zèn gebore waar m’n wiegsken hee gestaan ge zè de stad van de sinjore waar da ‘k nooit ni weg zal gaan mor moet ik ooit m’n oge sluite as da gebeurt dan wens ik mor een ding da ‘k zonder meer… ne leste keer nog is nor aa mag zien

    

      Privacy Policy