Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

BALLADEN OM FREDRIK AKARE Album : Ballader och oförskämdheter 1964 (Written by Cornelis Wreeswijk) Cornelis Wreeswijk Vart är du på väg, Fredrik Åkare? Ingenstans, ingenstans. Då kan vi ta varann i hand och trå en lustig dans. För jag är ensam på min stig och ganska tveksam om vart denna dag mig bära skall /:och varifrån jag kom.:/ Käre Fredrik, sa jag, ge mig nu ett uppriktigt svar: Säg mig, var är guldringen som du fordom alltid bar? Nog hade jag en ring en gång, sa Fredrik, det är visst och sant. Den gick jag mig till stampen med /:och lämnade i pant.:/ Fredrik, sa jag, det finns många som är pankare än du. Men svara mig nu uppriktigt: Vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, sa Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilts ifrån /:sen jag såg dig sist.:/ Jag kommer just, sade Fredrik, från en plats där sorgen bor. En kvalens sal, en vredens borg, ett advokatkontor. Där skrev jag på ett dokument och nu är allt förbi. Nu går jag mig mot ingenstans /:för nu är jag fri.:/ Jag har mistat allt jag hade i livets grottekvarn. Hon har tagit våra möbler, hon har tagit våra barn. Hon har tagit alla bilarna i mitt åkeri. Hon har tagit allihopa, /:det ger jag tusan i.:/ Vart är du på väg, broder Fredrik? Ingenstans, ingenstans. Jag går här på trottoaren som i dimma, som i trance. Jag har blivit hitförpassad för slarv och fylleri. Nu får det bära vart det vill men nu är jag fri, ja nu är jag fri.

    

      Privacy Policy