Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

BARNATRO (Words and music : Einar Westling) (Sweden) (1896-1971) Har du kvar din barnatro ifrån hemmet lugna bo? Kan du bedja än, som förr du alltid bad: "Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är". Gamla mor då känner sig så nöjd och glad. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro! Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro! Du har kanske vandrat kring runt kring hela jordens ring, och i fjärran land du sökt att lyckan nå. Du har gråtit mången gång, då du hört en gammal sång, som du minnes ifrån hemmets lugna vrå. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro! Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro! Likt en seglare i hamn blev du lugn i modersfamn, ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm, när du låg vid hennes barm, hon din framtid lade tryggt i änglars hand. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro! Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro! Du blir lycklig liksom förr, om du öppnar hjärtats dörr, barnaårens sällhet åter bliver din. Uti himmelen blir fröjd, och du själv blir glad och nöjd. Du kan sjunga seŽn med jubel i ditt sinn: Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro! Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro!

    

      Privacy Policy