Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |

Search for more songs on ILP!

BLIJF BIJ MIJ DE HELE NACHT (tekst : Jean Kluger / Frank Gérald / Nelly Byl) Jimmy Frey (Belgium) Blijf bij mij de hele nacht Als er niemand op je wacht Want de tijd is zo voorbij Blijf de hele nacht bij mij Voor mij is er geen probleem Zeg me enkel ja of neen En als niemand op je wacht Blijf bij mij de hele nacht Vrees geen gevaar Meisje wees niet bang Ik kan mij gedragen als een gentleman En als het moet slaap ik op een divan Terwijl jij mijn groot bed nemen kan Blijf bij mij de hele nacht Als er niemand op je wacht Want de tijd is zo voorbij Blijf de hele nacht bij mij Voor mij is er geen probleem Zeg me enkel ja of neen En als niemand op je wacht Blijf bij mij de hele nacht En morgenvroeg Als de dag begint Dan kan je gaan als het je bezint Maar als jij me niet verlaten kan Mag je ook blijven voor eeuwig lang Blijf bij mij de hele nacht Als er niemand op je wacht Want de tijd is zo voorbij Blijf de hele nacht bij mij Voor mij is er geen probleem Zeg me enkel ja of neen En als niemand op je wacht Blijf bij mij de hele nacht Blijf bij mij de hele nacht Als er niemand op je wacht Want de tijd is zo voorbij Blijf de hele nacht bij mij Lalalala.

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy