Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

BLOMMAN (Folksong) The Hootenanny Singers När vår Herre gör en blomma Gör Han strängeln mjuk och fin Sedan sätter han små bladen där uppå Sedan tar Hans starkhets hand All jordens färg och dunkla must Och sen blåser Han sin ande in där i Då står blomman där och lyser Med de kärleksrika färger klara Kommen ur Guds egen hand Att vara oss till fröjd Blomma, blomma Var mitt hjärtas fröjd När vår Herre gör en flicka Gör Han nog på samma vis Först en vacker liten kropp, så mjuk och len Sedan tar Hans starkhets hand Från jord och himmel färg och ljus Och han blandar dem och skapar hennes själ Då står flickan där och lyser Bland de andra Herrans blomster klara Kommen ur Guds egen hand Att vara oss till tröst Flicka, blomma Var mitt hjärtas tröst (Contributed by Sören Sjögren - July 2003)

    

      Privacy Policy