Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

BRITTA (Written by Evert Taube) Ja, det brevet, den som skrev det, hon har vilat i min famn Det var Britta (jag nämner inte något efternamn) Det kan kvitta, skriver Britta, om jag vänta får ett år, när jag vet att ditt hjärta för mig slår Du som sovit i halm och som vaknat i kvalm Och som sjunger i soluppgången krigarn's morgonpsalm, där i ledet du går, där du spejande står tänk på Britta som snart du kyssa får Hör soldaterna, kamraterna med knatter och med knall, hör, på fält och i skogar tonar truppens glada trall Över krigarna på stigarna och lottorna i byn stiger flyget som örnar emot skyn Du som sovit i halm och som vaknat i kvalm Och som sjunger i soluppgången krigarn's morgonpsalm, där i ledet du går, där du spejande står tänk på Britta som snart du kyssa får Kan du hitta, skriver Britta, en som har dig mera kär? Kan du drömma hur ömma mina känslor för dig är? Som den bölja du ser skölja stranden av vårt fria land smyger Britta sig mjukt uti din famn Du som sovit i halm och som vaknat i kvalm Och som sjunger i soluppgången krigarn's morgonpsalm, där i ledet du går, där du spejande står tänk på Britta som snart du kyssa får (Contributed by Sören Sjögren - July 2003)

    

      Privacy Policy