Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

BRODOVI (written by Mario Nardelli - Croatia) Vice Vukov - 1963 U mome kraju brodovi su ljudi Oni plaèu, smiju se i vole U mome kraju brodovi su sveèanost I najdraže igraèke nestašnih djeèaka Brodovi Bez vas tužne su luke sve, Bez vas puste su rive te Bez vas galebi mru Dok mjesec kosi noæ Na pramcu stiha svog Ja palim sreæe zar Za puteve vaše Brodovi Na vas èekaju ljubavi, Na vas èekaju prozori Bez vas gitare mru Dok zora pali dan Na jarbol stiha svog Ja dižem pjesmu tu Za povratke vaše Dok zora pali dan Na jarbol stiha svog Ja dižem pjesmu tu Za povratke vaše O, igraèke drage Iz djetinjstva mog SHIPS In my neighborhood, ships are like people They cry, smile and love In my neighborhood, ships are celebrities And dearest toys of menacing boys Ships Without you, all ports are sad Without you, rivieras are desterted Without you, seagulls die While the Moon cuts the night On the stem of its verse I ignite the fire of luck For your journeys Ships Loves await you Windows await you Without you, guitars die While dawn ignites day On the mast of your verse I raise this song For your return While dawn ignites day On the mast of your verse I raise this song For your return O, dear toys From my childhood (Contributed by Andy & Mogg - November 2002)

    

      Privacy Policy