Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DA FINNS DU HOS MIG (There You Are Beside Me) (Agnetha Fältskog / Bosse Carlgren) Agnetha Fältskog (Sweden) När en vacker tanke blir en sång, När en halv sekund blir evigt lång, När en grå tapet blir en bild i färg av allt jag vet, När ett hjärta som har svarat nej Blir mjukt och börjar sjunga Så vet jag då finns du hos mej. När en vacker tanke blir ett svar, När en enkel liten blomma Blir en bild av allt det goda livet har, När ett hjärta som har svarat nej Blir mjukt och börjar sjunga Så vet jag då finns du hos mej.

    

      Privacy Policy