Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DE FATALE FLATER (Jimmy Frey / R. Valyere / W. Bellon) Jimmy Frey (Belgium) De dreiging in de lucht De spanning is te snijden De mensheid slaakt een zucht Was dit niet te vermeiden Het laatste avondmaal Vrees krijgt de bovenhand Men bidt in elke taal Als twee in ieders hand Plots de explosie Een paddestoel stijgt op Hiervan had men geen notie Besmet is onze kop Ruiten, huizen, alles stuk Vernield door wraak en haat Neen niemand denkt nog aan geluk Voor 't leven is 't te laat Wie heeft zoiets bedacht Zo monsterlijk als dit Wie had zoiets verwacht Onsterfelijk zijn we niet Is er hoop Dat de kracht van de liefde Nieuwe hoop voor de mensen bereidt Is er hoop dat de drang naar vernieling Onder druk van de liefde bezwijkt De grote macht is hij Maar hoeveel megaton Onaardse kracht kwam vrij 't Werd heter dan de zon Hele naties weggeveegd Gedaan met de beschaving De president die leed Reeds lang aan z'n verslaving Sinds tien jaar drugs alom Tot in de hoogste kringen Kremlin en Pentagone Stonden erop te springen Decadentie en verval Het daalde op ons neer Verslaafden overal Redeneren kon niet meer Dertien uren later De fatale flater De rode knop werd ingedrukt Het leven weggerukt Waarom, waarom, waarom Wat heeft er ons bezielt door het maken van zo'n bom Hebben we onszelf vernield.

    

      Privacy Policy