Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DE MEISJES VAN HET THEATER Drs. P Jenny Arean Een ieder weet dat in de stad een groot theater staat Waar kunstgenot en geest bij knap en goed zich smaken laat Daar smult men van een mooi tafereel of van een leuke mop Maar staan de meisjes op tooneel, dan let men extra op Want de meisjes van het theater Die zijn een kijkje waard Ze zijn zoo vlug als water En om haar kunst vermaard En de heeren in hun stoelen Die kijken nauwgezet Omdat ze eerbied voelen Voor dit verfijnd ballet Het schouwspel biedt u dol vermaak, zoowel als romantiek En vindt dus uit de aard der zaak veel weerklank bij het publiek Men houdt van een komiek verhaal of ernstig, stemmig lied Maar het zijn de meisjes waar de zaal het meeste van geniet Ach, de meisjes van het theater Die zijn een kijkje waard Ze zijn zoo vlug als water En om haar kunst vermaard En de heeren in hun stoelen Die kijken nauwgezet Omdat ze eerbied voelen Voor dit verfijnd ballet Ze zijn zoo frisch als Hollandsch fruit en zoet als een bonbon En hare kapsels komen uit een prijzigen salon Gekleed in het allerfijnste goed en rijkelijk geblanket Zoo treden zij u tegemoet, zeer guitig altemet Ja, de meisjes van het theater Die zijn een kijkje waard Ze zijn zoo vlug als water En om haar kunst vermaard En de heeren in hun stoelen Die kijken nauwgezet Omdat ze eerbied voelen Voor dit verfijnd ballet O, waar vindt men fraaier kuitjes en meer charmante zwier Waar vindt men liever snuitjes dan bij de meisjes hier Alleen een vrouwenhater blijft hierbij doodbedaard Ja, de meisjes van het theater zijn wel een kusje waard De meisjes van het theater zijn wel een kusje waard

    

      Privacy Policy