Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DEN GYLDENE FREDEN (Lyrics : Gunnar Annell / Music : Tommy Rådberg) (Sweden) När dagen är slutad och lyktorna brinna kring Slussens små gränder och lutande hus, då vill jag därnere mig gärna befinna, på F r e d e n, bland glas och bland drypande ljus. Så stiga vi ner i den Källaren djupa och dricka i glädje och gamman en skål. Se här få vi sjunga och här få vi supa - gutår, mina vänner! - så mycket man tål. Se här runt omkring oss hur borden de digna av läckraste rätter och blommor och vin. Och Bacchus är med och skall glädjen välsigna - Han står här och vinkar med faderlig min. Här leva ju minnen från alla de gånger då Sångarens stämma vid lutan skalv - här klinga väl ännu de Bellmanska sånger i Gyldene Fredens små källarvalv.

    

      Privacy Policy